Aby zastosować 8% musi dotyczyć to budownictwa mieszkaniowego. Ja biorę od firmy oświadczenie , w którym oświadczają jakiego budynku to dotyczy. Split payment wpisujesz na fakturze na kwotę powyżej 15.000.