Nie wysyłasz sprawozdania do US i tak już było tez w ubiegłym roku.

Sporządzasz sprawozdanie, podpisuje zarząd i osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg, następnie ZZW zatwierdza sprawozdanie i dopiero wtedy przekazujesz do KRS z odpowiednimi uchwałami i sprawozdaniem zarządu.