Przecież poz. 89 to jest zaliczka za XII, a nie suma należnych zaliczek.