Napisać oświadczenie jaką częsć mieszkania przeznaczamy na dg, wtedy koszty liczymy proporcjonalnie