W piśmie informują że mają cesję wierzytelności i dlatego zmienili rachunek, czy to wystarczy czy trzeba zgłaszać