Masz prawo odliczyć VAT bo w momencie wystawienia faktury był VATowcem