Nie, aplikacja MF pozwala na sporządzenie sprawozdania zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości.