Dobrze myślisz, też uważam, że nie ma przeszkód do wypłaty gotówką.