Sprzedaż towarów nieprzetworzonych to handel = stawka 3%
to niech sprzeda to jako odpad budowlany lub niepełnowartościowe materiały budowlane