Możesz zamknąc - jezeli nie przewidujesz jej wznowienia
likwidację rach. zgłaszasz w CEIDg