Skoro okresem rozliczeniowym jest rok, to zgodnie z art. 14 ust. 1e updof przychód 31.12.2020r.
VAT w dacie wystawienia f-ry - art. 19a uptu.