Do 20 dnia miesiąca następującego po uzyskaniu pierwszego przychodu.