111,25 x 9 = 1001,25
250 x 3 = 750
razem 1751,25 - kwota roczna kosztów za 2019