Bilansowo do 2019, podatkowo także do 2019 - to koszty pośrednie stanowiące koszty podatkowe w roku w którym ujęto je w KH na kontach kosztów