Tak, albo możesz napisać pismo do US aby zaliczyli ją na poczet bieżącego podatku.