Art 203 par 3 Kp
-> Aby spełnić ten wymóg, młodocianemu należy zapewnić dzień wolny od pracy sąsiadujący z niedzielą, tj. sobotę albo poniedziałek