Musi być zgłoszony jako beneficjent i jako reprezentant