Wykazujesz (przychód z DG)
przychód (cena sprzedazy) - koszty (nieodliczona amortyzacja) = dochód do opodatkowania / lub strata