Http://www.druki.gofin.pl/umowa-o-podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych,wzor,378,54.html