Wniosek pracownika - wniosek złożony przez osobę uprawnioną do urlopu wychowawczego jest wiążący dla pracodawcy;

http://www.urlopywychowawcze.pl/artykul,17858,wniosek-o-obnizenie-wymiaru-czasu-pracy-przez-pracownika.html