Ujęłabym te rowery w ewidencji środków trwałych i amortyzowała.