Jak to był zryczałtowany pdof to nic więcej oprócz PIT-8AR nie dajesz
gośc już się z tego w pit rocznym nie rozlicza