Oblicz netto od 650 zł i masz kwote wolną od 1/4 etatu;
dokonaj potrącenia do kwoty wolnej, ale nie wiecej niż 50% netto wynagrodzenia (niealimentacyjne)