Nie, tzn należy dokonać odpis i bilansowo będzie kosztem ale podatkowo w momencie skierowania do egzekucji-komornika.