Nie masz jeszcze zatwierdzonego sprawozdania finansowego więc księguj do 2019.Zapłaciłaś za dużą składkę wypadkową więc po korektach księgujesz na zmniejszenie kosztu .