Znalazłam takie coś. na stronie ifirma.pl
Czy amortyzacja ŚT lub WNiP jest kosztem?
Od 19.07.2018 r
TAK jeśli nabycie nie korzystało ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn lub ze względu na niską wartość mieściło się w kwocie wolnej tego podatku; lub darczyńca dokonywał od przekazanych ŚT lub WNiP odpisów amortyzacyjnych
NIE jeśli nabycie korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn i darczyńca nie dokonywał od przekazanych ŚT lub WNiP odpisów amortyzacyjnych