Mały zus plus liczymy od dochodu, a przychód nie może przekroczyć za rok 2019 120 tys.

może skorzystać

Pismo
z dnia 12 lutego 2019 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
DI/100000/43/27/2019