Przez stronę:
https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start