Zaksięgować czy wprowadzić do ewidencji VAT?
księgowanie na dwa sposoby albo wystornować fakturę pierwotną (wszystkie kwoty z "-") albo po prostu doksięgować brakujące kwoty czyli Należności (200) Wn i Podatek należny (222) Ma
a jeśli chodzi wprowadzenie do ewidencji VAT to zależy jak system traktuje korekty, jeśli ciężko ci będzie to najlepiej "wyzerować" fakturę pierwotną i wystawić nową