A coś więcej może byś napisała, a nie tak zdawkowo.