Tak w księgach przychody muszą być skorygowane w 20196 roku VAT pod datą otrzymania korekty przez nabywcę