Ma wyższą od ustawowej najwyższej ?
to podnosisz od stycznia