Nie ma potrzeby - deleg. tylko na diety / jak chcesz dac je w KUP