Jdg rozlicza się w CIT-8 ?
Do tysiąca zł nie trzeba wpłacać.