Samemu złożyć VAT-R + czynny żal
począwszy od fv która spowodowała przekroczenie limitu i następne - opodatkować pod. VAT
kwotę z fv potraktować jako kwotę brutto (zakładając że klient nie dopłaci podatku VAT)
wystawić fv korygujące sprzedaż
sporządzić rejestry sprzedaży i nabyć (odliczyć VAT od fv zakupu)
wysłać do US zaległe deklaracje VAT-7
zapłacić podatek VAT z odsetkami (jak wyjdzie do zapłaty)