W wyjaśnieniach MF dot. jpk było info aby nazwać kontr. Np. jako kasa fiskalna. Poszukaj na stronach MF