Wymagane jest posiadanie faktury Vat, poniesione wydatki, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi internetowej przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.