Część musi zahaczyć o okres do 31.12.1998 i być wymienionee w starych lub nowych wykazach a całość musi zmieścić się do 31.12.2008 i być wymienione w nowych wykazach