Księgujesz w jednej pozycji
np.

23%: 100 + 23 = 123
0%: -100 ---- = - 100
--------------------------
razem: --- + 23 = 23