Wystarczy zobaczyć w rejestrze ubezpieczonych jak się przetworzyło, czy jest ulica lub nie
jak wypełniłaś adres zameldowania i nie wpisałaś ulicy to zus i tak ściga dane z ewidencji