Jeżeli chodzi o stawkę, to 8% o ile sa spełnione warunki z art. 41 ust. 12-12c plus paragraf 3 rozporzadzenia w sprawie stawek obnizonych Dz.U. 2018 poz. 2350.
Jeżeli chodzi o dokumentacje, to najlepiej poprosić kontrahenta o oświadczenie dotyczące klasyfikacji budynku i powierzchni użytkowej.