Ja bym zsumował obrót, dochód z ryczałtu ustalił osobno i dochód z pit-36 dodał