Https://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/680973,Prawo-do-zasilku-chorobowego-a-zwolnienie-lekarskie-wystawione-za-granica.html