Oczywiście, US mając w PIT-11 KUP z jednego stosunku pracy stwierdzi, że zastosowane KUP są za wysokie