Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać podatnik, który:
2.ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione,dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe –jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/8494309/9_Ulga_rehabilitacyjna.pdf