Do limitu 20tyś nie ma znaczenia forma płatności - sumujesz ogólną sprzedaż na rzecz OF, więc może się okazać że limit masz już przekroczony - utraciłaś zwolnienie podmiotowe

Możesz korzystać ze zwolnień przedmiotowych - na podstawie poz. 37 i 36 załacznika do rozporządzenia - jezęli wypełnisz wymienione tam warunki