Naliczasz proporcjonalnie za 2019 rok i 2020 rok. Wymiar za 19 rok zależy od urlopu wykorzystanego u poprzednich pracodawców