Wydaje mi się, że najlepiej zadzwonić. Pewnie trzeba wysłać jeszcze jedną korektę. :)