Wartość poczatkowa to cena z fv wykupu
może amortyzować