JUż wiem-sprawozdanie z działalności musi być podpisane również do 31.03.